28 години

АД „Тончева и партньори“ предоставя комплексни правни услуги и ефективни решения за бизнеса  на български и международни  клиенти в редица области на правото.
Всеки ден нашият екип от квалифицирани професионалисти доказва своята експертиза и умението за изграждане и поддържане на дълготрайни партньорства.

ЕКСПЕРТИЗА

Корпоративно и дружествено право

Корпоративният свят се променя с невиждана до сега динамика – иновативни решения, нови технологии, дигитализация във всички сфери.

Сливания и придобивания

Бизнесът в редица индустрии е изправен пред необходимостта от трансформация и нови пазарни предизвикателства Преобразуванията на компаниите дава възможност за по-голяма пазарна стойност и стратегически позиции.

Преструктуриране и несъстоятелност

Екипът на Адвокатско дружество „Тончева и партньори“ притежава богат практически опит в представителството на всеки тип клиент, попаднал в линейността на търговската несъстоятелност.

Банково и финансово право

Банковият и финансовият сектор са в процес на технологична
и регулаторна трансформация. Ние сме доверен партньор в сложните
взаимоотношения между банките и клиентите .

Интелектуална собственост и авторско право

Нашият екип от представители по интелектуална собственост създава специфични правни решения относно използване на обекти на интелектуална собственост в модерната технологична среда.

Защита на данни и киберсигурност

Предоставяме стратегически съвети на компании в различни индустрии в областта на данни, включително лични данни, информационна сигурност, бизнес и регулаторни решения от стратегическо естество.

Медии

Бизнесът е неизменно свързан с медиите, социалните платформи, връзките с обществеността, дигиталните агенции и рекламата.

Информационни и комуникационни технологии регулации

Нашият екип е добре запознат с най-новите технологии и очакваното им въздействие върху пазара в различните индустриални сектори.

Конкурентно право и право на ЕС

В света на бизнеса винаги трябва да сте в състояние да доминирате, а не да се конкурирате! Предизвикателството е същността и основната движеща сила на всички човешки действия!

Медицинско и фармацевтично право

Медицината и фармацевтиката са сред най-бързо развиващите се индустрии.

Недвижими имоти

Независимо дали купувате, продавате, наемате, проектирате или изграждате недвижим имот ние сме вашите доверени консултанти с 26+ години опит в управление на сделките в сферата на недвижимите имоти.

Строителство

Умеем да премахваме „подводните камъни“, които спъват нашите клиенти по пътя към „построяването“ на техните цели. Притежаваме необходимите познания и опит във всички етапи на строителния процес.

Данъчно право и административен процес

Ние сме готови да чуем вашата визия и заедно да намерим най-ефективния пъг от гледна точка на данъчното облагане, който да ви отведе до вашите бизнес цели.

Трудово и осигурително право и Миграционни въпроси

При сключване или прекратяване на трудово правоотношение, ние ще ви предоставим професионални правни консултации за решаване на всякакви трудови въпроси.

Енергийно право

Знаем колко е трудно да изградите успешен бизнес в условия на енергийна буря. Взаимодействието с държавата е продължителен и сложен процес, в който се налага да балансирате между острието на кризата и всекидневните нужди на бизнеса си.

Обществени поръчки, Концесии и ПЧП

В готовност сме да ви предоставим комплексно правно обслужване, ведно с икономическите и стратегически аспекти на процедурите по Закона за обществените поръчки, Закона за концесиите.

Разрешаване на спорове, съдебни дела и арбитраж

Ние изграждаме печеливша стратегия за постигането на желаните от нашите клиенти конкретни резултати, основана на дългогодишния ни практически опит.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„Едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност и спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди на нашите членове.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме факта, че едно адвокатско дружество се зае с тази нелека задача, която изключително много служи в полза на децата и обществото.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор

ПАРТНЬОРСТВА