адв. Елизабет Декова, взе участие в епизод на единственото юридическо реалити в България – Съдебен спор

Радваме се да съобщим, че нашият колега, адв. Елизабет Декова, взе участие в епизод на единственото юридическо реалити в България – Съдебен спор, излъчен на 26.11.2022 г. по Нова телевизия. Адв. Декова бе служебен защитник на ответната страна в спор, възникнал по повод твърдение на ищеца за нарушени авторски права върху негови собствени сладкарски рецепти. Адв. Декова оспори иска, насочен срещу нейната доверителка, като неоснователен и недоказан. Изложи правни аргументи, в съответствие със съдебната практика, относно невъзможността една рецепта за приготвяне на каквото и да било ястие да бъде обект на защита, по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права. Адв. Декова поясни, че една рецепта би могла да получи защита от правото, ако тя получи патент по реда, предвиден в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, като за да бъде патентоспособна, рецептата трябва да отговаря на законовите изисквания за оригиналност, иновативност и изобретателска стъпка. Съдебното решение бе постановено в полза на доверителката на адв. Декова.

Всички новини