Форум за иновации и технологии в Югоизточна Европа – Innovation, Technology and Sourcing Summit 2023, организиран от сдружение „АИБЕСТ“

Форумът се проведе на 29.09.2023 г. в хотел „Хаят Риджънси София и бе открит с почетна реч на г-н Александър Йоловски, министър на електронното управление.
Основната цел на събитието бе представянето на съвременни визии за насърчаване на иновациите и растежа в технологичния сектор, посредством структуриран подход, включващ анализ, адаптация и високи постижения.
Организаторите на форума, среди които и г-н Илия Кръстев, Председател на сдружение „АИБЕСТ“, изразиха благодарност към съорганизаторите от Столична община, Министерство на електронното управление, „Банка ДСК“ АД и др. за подкрепата в организацията на събитието.
В първият панел, под надслов „Анализ“, в центъра на дискусията бе темата за перспективите за бъдещ технологичен растеж. Обсъдени бяха макроикономически тенденции, прогнози и влиянието на геополитическите фактори върху развитието и сътрудничеството в технологичния сектор в региона на Югоизточна Европа.
Във втория панел на конференцията лекторите анализираха факторите, които ще оформят бъдещето на бизнеса, включително следващото поколение технологии, възможности и предизвикателства в пейзажа на решенията и услугите на информационните технологии, както и новата ера на дигиталната трансформация.
В третата панелна дискусия в заключителния „Excel“ етап обсъжданията бяха съсредоточени върху регулациите и тяхното влияние върху растежа на бизнеса.
Провеждането на събитието предостави възможност на всички присъстващи за обмен на ценно познание, опит и нови идеи, както и за установяване на безценни контакти и сътрудничества между лица, ангажирани в различни професионални области.
За забележителната мащабност на конференцията допринесе и присъствието на представители на редица държавни и финансови институции, сред които Министерство на иновациите и растежа, Българската банка за развитие, Фондът за капиталови инвестиции
Благодарим за поканата към Адвокатско дружество „Тончева и партньори“ за участие в най-мащабния форум за иновации и технологии в Югоизточна Европа – Innovation, Technology and Sourcing Summit 2023.
Екипът ни пожелава на членовете на партньорите ни от сдружение „АИБЕСТ“ вдъхновение за бъдещи предизвикателства в сферата на знанието и иновациите в технологичния сектор.

Всички новини