Комплексна Услуга за Длъжностно Лице по Защита на Личните Данни (DPO) от Тончева & Партньори

8.07.2024 | Toncheva & Partners

В днешния свят на бързо развиващи се технологии и нарастващи изисквания за защита на личните данни, ролята на Длъжностното Лице по Защита на Личните Данни (DPO) е от съществено значение за всяка организация. Екипът на Адвокатско дружество „Тончева & Партньори“ предлага комплексна абонаментна услуга за DPO, която обхваща всички аспекти на защита на данните.

Какво включва нашата услуга за DPO?

 • Контакт със субекти на данни и отговор на техните искания 

Ние осигуряваме своевременна комуникация и съдействие при въпроси или искания от субектите на данни.

 • Комуникация с Комисията за защита на личните данни

 Поддържаме връзка с регулаторните органи и осигуряваме вашето съответствие с нормативните изисквания.

 • Навременна информация за законодателни промени

 Информираме ви за всички промени в законодателството, които могат да засегнат вашия бизнес.

 • Наблюдение на спазването на нормативните изисквания 

Наблюдаваме и оценяваме вашите вътрешни процедури за съответствие с изискванията за защита на данните.

 • Консултации по конкретни въпроси и казуси 

Предоставяме експертни съвети и решения за специфични въпроси и казуси, свързани с GDPR.

 • Изготвяне на оценка на риска и въздействието 

Извършваме подробни оценки на риска и въздействието върху защитата на данните, за да гарантираме вашето съответствие.

 • Цялостна процедура при нарушения на GDPR 

Управляваме процеса по реагиране и уведомяване при нарушения на GDPR.

 • Обучение на служителите 

Организираме обучение за вашите служители относно прилагането на GDPR и вътрешните процедури за защита на данните.

 • Представителство пред КЗЛД при проверки

 Осигуряваме представителство и съдействие при проверки от Комисията за защита на личните данни.

Какво ви предлагаме?

 • Професионализъм и експертиза във всяка стъпка от процеса
 • Комплексна услуга, обхващаща всички аспекти на защита на данните
 • Безплатна 30-минутна консултация за всеки нов клиент

Свържете се с нас днес и осигурете най-добрата защита за вашите лични данни с помощта на експертите от „Тончева & Партньори“.

📞 office@modus.bg

Go to Top