Конституционният съд обяви за противоконституционни разпоредби, свързани със задължителна медиация

8.06.2024 | Author name

Адвокатско дружество „Тончева & Партньори“ информира своите клиенти и партньори за ново важно решение на Конституционния съд (КС) на Република България. Съдът постанови, че част от разпоредбите, въведени чрез Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Закона за медиацията (ЗМ), са противоконституционни.
Constitution update, Law Firm, конституционнни новини

Основни акценти от решението:

  • Доброволността на медиацията: КС подчертава, че медиацията трябва да се основава на съгласието на страните, а задължителното участие противоречи на този принцип.
  • Право на защита: Задължителното участие в медиация затруднява пълноценното реализиране на правото на защита, гарантирано от чл. 56 от Конституцията.
  • Финансови разходи: Задължителната медиация налага финансови разходи на страните, независимо от изхода на процедурата, което представлява принуда и е в конфликт с принципа на материалната справедливост.
  • Конституционни права: Преследваните цели с въвеждането на задължителна медиация не представляват легитимни основания за ограничаване на конституционни права.

Това решение на КС подчертава важността на доброволността в медиационните процедури и правото на страните да избират най-подходящия начин за разрешаване на спорове. Нашите експерти са на разположение за консултации и съдействие по всички въпроси, свързани с медиацията и правото на защита.

За повече информация и консултации, свържете се с нас на office@toncheva.eu.

Конституционен съд на Република България
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева

Constitution update, Law Firm, конституционнни новини

Конституционният съд обяви за противоконституционни разпоредби, свързани със задължителна медиация

Адвокатско дружество „Тончева & Партньори“ информира своите клиенти и партньори за ново важно решение на Конституционния съд (КС) на Република България. Съдът постанови, че част...

Адвокатско Дружество „Тончева & Партньори“ Става Член на Британско-Българската Бизнес Асоциация:

Ново Начало на Двустранно Сътрудничество, Партньорство, Изградено на Общи Цели и Ценности. С голямо удоволствие съобщаваме, че адвокатско дружество „Тончева & Партньори“ стана горд член...