адв. Янита Тончева взе участие в „Национална конференция към трансформиращо неформално образование в България“ на СУ

Още една страхотна конференция, в която взехме участие: „Национална конференция към трансформиращо неформално образование в България“, която се проведе на 06.11.2023 в Алма Матер.


Адв. Тончева бе водещ участник в третия от общо пет панелни дискусии, адресиращи ключови приоритети на алтернативните и подкрепящите образователни дейности и услуги за всички възрасти. Тя представи пред участниците в научния форум препоръки за регламентиранe на алтернативни услуги за отглеждане и възпитание на деца в ранна възраст.

Сред участниците в конференцията бяха представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта, Съюза на българските учители, УНИЦЕФ, БЧК, Столична община, ЦРЧР и др.

Научният форум бе открит от проф. Силвия Николаева, която представи накратко историята на Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование и благодари на всички партньори през годините.

Всички новини