Регистрация на Инвеститор Клас "А" и Клас "Б": Какви са Основните Разлики и Предимствата на Регистрираните Инвеститори

8.07.2024 | Toncheva & Partners

Регистрацията на инвеститорите в България е процес, който може значително да улесни бизнес операциите и да предостави редица привилегии. В тази статия ще разгледаме основните разлики между клас "А" и клас "Б" инвеститори и предимствата, които те получават при успешна регистрация. Основни

Разлики между Инвеститор Клас „А“ и Клас „Б“

Критерии за Клас „А“:

 • Висок обем на инвестициите.
 • Стратегическо значение за икономиката.
 • Възможност за създаване на значителен брой работни места.

Критерии за Клас „Б“:

 • По-нисък обем на инвестициите в сравнение с клас „А“.
 • Регионално значение за икономиката.
 • Възможност за създаване на работни места в специфични региони.

Ключовата разлика между клас „А“ и клас „Б“ инвеститори е обемът на инвестициите и стратегическото значение на проектите. Клас „А“ изисква по-големи инвестиции и е насочен към проекти с национално значение, докато клас „Б“ е по-достъпен и е насочен към регионални проекти с важно икономическо въздействие.

Процес на Регистрация

Регистрацията като инвеститор клас „А“ или клас „Б“ включва следните стъпки:

 1. Първоначална консултация: Определяне на подходящия клас за вашия проект.
 2. Подготовка на документи: Събиране и попълване на необходимите документи.
 3. Подаване на заявление: Подаване на заявлението в Българската агенция за инвестиции (БАИ).
 4. Одобрение и издаване на сертификат: Получаване на сертификат за клас „А“ или клас „Б“.

Нашият екип в Адвокатско дружество „Тончева и Партньори“ ще ви съдейства във всички етапи на процедурата по сертифициране на вашия инвестиционен проект.

Предимства за Регистрираните Инвеститори

Предимства за Клас „А“ Инвеститори:

 • Финансови стимули и данъчни облекчения.
 • Подпомагане за изграждане на инфраструктура.
 • Приоритетно административно обслужване.
 • Достъп до национални и европейски програми за финансиране.

Предимства за Клас „Б“ Инвеститори:

 • Регионални данъчни облекчения.
 • Подпомагане за изграждане на инфраструктура в конкретни региони.
 • Административно обслужване с висока приоритетност.
 • Достъп до регионални програми за финансиране.

Общите предимства за инвеститорите включват ускорен административен процес, достъп до различни финансови стимули и данъчни облекчения, както и възможността за подпомагане при изграждането на инфраструктура.

Заключение

Регистрацията като инвеститор клас „А“ или клас „Б“ предоставя значителни предимства и може да бъде ключова стъпка в развитието на вашия бизнес. Нашият екип в Адвокатско дружество „Тончева и Партньори“ е готов да ви консултира и съдейства през целия процес на регистрация и сертифициране. За повече информация и професионална помощ, не се колебайте да се свържете с нас.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за процеса на регистрация и как можем да ви помогнем да постигнете своите бизнес цели като сертифициран инвеститор.

Европейската Комисия поддържа публично достъпен Списък на механизмите за скрининг, нотифицирани от държавите-членки, който се актуализира периодично. Може да го откриете на този линк.