28 години

АД „Тончева и партньори“ предоставя комплексни правни услуги и ефективни решения за бизнеса  на български и международни  клиенти в редица области на правото.
Всеки ден нашият екип от квалифицирани професионалисти доказва своята експертиза и умението за изграждане и поддържане на дълготрайни партньорства.

ЕКСПЕРТИЗА

Корпоративно и дружествено право

Сливания и придобивания

Преструктуриране и несъстоятелност

Банково и финансово право

Интелектуална собственост и авторско право

Защита на данни и киберсигурност

Информационни и комуникационни технологии регулации

Конкурентно право и право на ЕС

Медицинско и фармацевтично право

Недвижими имоти

Строителство

Данъчно право и административен процес

Трудово и осигурително право и Миграционни въпроси

Енергийно право

Обществени поръчки, Концесии и ПЧП

Разрешаване на спорове, съдебни дела и арбитраж

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„Едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност и спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди на нашите членове.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме факта, че едно адвокатско дружество се зае с тази нелека задача, която изключително много служи в полза на децата и обществото.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор

ПАРТНЬОРСТВА