Счетоводство и данъци

Съвместната работа на добри адвокати и счетоводители е гаранция за успеха на всеки бизнес. Консултантският ни екип решава комплексно казусите на нашите клиенти от правна, счетоводна и данъчна гледна точка. 

Предлагаме Ви следните услуги:

  • Финансови консултации и цялостно счетоводно обслужване на търговски дружества и НПО;
  • Пакет от счетоводни и данъчни услуги за стартиращи бизнеси;
  • Подготвяме Вашето данъчно планиране и Ви консултираме по всички данъчни въпроси;
  • Изготвяме:
  • Междинни и годишни финансови отчети; 
  • Данъчни декларации и отчети към  държавната администрация;
  • Всички документи, свързани с трудовата заетост на персонала;
  • Ведомости за работни заплати и ТРЗ администриране.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор