Нови Регламенти за Оформяне, Подаване и Разглеждане на Заявки за Патенти и Полезни Модели

Министерският съвет прие нова наредба за оформяне, подаване и разглеждане на заявки за патенти за изобретения и полезни модели. Тази нова наредба, която влиза в сила от деня на обнародването ѝ в "Държавен вестник", заменя предишната наредба, приета през 2008 г. с Постановление № 53. В статията ще разгледаме основните аспекти и нововъведения на тази наредба.

2024-07-12T13:54:54+00:00юли 9, 2024|Блог|

Регистрация на Инвеститор Клас „А“ и Клас „Б“:

Какви са Основните Разлики и Предимствата на Регистрираните Инвеститори? Регистрацията на инвеститорите в България е процес, който може значително да улесни бизнес операциите и да предостави редица привилегии. В тази статия ще разгледаме основните разлики между клас "А" и клас "Б" инвеститори и предимствата, които те получават при успешна регистрация.

2024-07-08T15:29:55+00:00юли 8, 2024|Блог|

Комплексна Услуга за Длъжностно Лице по Защита на Личните Данни (DPO)

В днешния свят на бързо развиващи се технологии и нарастващи изисквания за защита на личните данни, ролята на Длъжностното Лице по Защита на Личните Данни (DPO) е от съществено значение за всяка организация.

2024-07-08T15:23:00+00:00юли 8, 2024|Блог|

Защо е важно да регистрирате вашата търговска марка?

Регистрацията на търговска марка е ключов елемент за успеха и защитата на вашия бизнес.

2024-07-02T16:29:37+00:00юни 14, 2024|Блог|
Go to Top