Избираме за Вас най-доброто кредитно предложение

Адвокатско дружество „Тончева и партньори” Ви консултира и съдейства за отпускане на ипотечен кредит, потребителски кредит, рефинансиране на ипотечен кредит, обединяване на задължения. 

  • Извършваме вместо вас всички процедури по кандидатстване и усвояване на кредита;
  • Представяме Ви кредитните продукти на различни банкови и небанкови институции;
  • Сравняваме и анализираме условията на различните банки, в съответствие с Вашите потребности и възможности за погасяване и анализираме кредитното Ви досие;
  •  Намираме най-добрия за вас продукт според индивидуалните Ви потребности;
  • Договаряме  индивидуални условия с лихвени нива под стандартните оферти, обявявани от банките;
  •  Предоставяме Ви подробен списък на всички необходими документи;
  • Подготвяме  всички  формуляри  и документи, за да преминете през процеса на кредитиране със спокойствие и увереност;
  • Насочваме ви Ви  към оценител и нотариус, с които традиционно работим;
  • Съдействаме Ви при сключване на допълнителни застраховки, договаряме условията при обслужването на заема, последиците при просрочие и възможностите за предоговаряне и рефинансиране на кредита.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор