Цялостният правен анализ е гаранция за успеха на  инвестиционната сделка

Екипът ни има дългогодишен опит в извършването на due diligence на компании от различни сектори. Нашите адвокати  са в готовност да ви предоставят следния пакет от услуги:

  • Извършваме цялостен правен due diligence, както на вашата компания, така и на компанията, към която имате инвестиционен интерес;
  • Подготвяме задълбочен  анализ на съществуващите фактически и правни отношения и  изработваме адекватен план за действие;
  • Предоставяме ви ясна и пълна информация за всички правни аспекти, рискове и особености на транзакцията, която планирате  да извършите;
  • Структурираме оптимално  сделката от корпоративна и данъчна гледна точка, с цел да обезпечим  произтичащите от нея рискове с адекватни гаранции; 
  • Консултираме ви по въпросите на финансирането на сделката.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор