Живеем в ерата на електронната търговия

Адвокатско дружество „Тончева и партньори” ви предоставя висококвалифицирана правна помощ за вашия  онлайн магазин, за да осъществявате своята дейност в съответствие с европейските и национални нормативни актове.

Пакетът от услуги, които  Ви предоставяме, включва:

  • Създаваме индивидуална правна рамка за Вашия електронен бизнес; 
  • Решаваме успешно казусите, свързани с ежедневната дейност на електронния магазин;
  • Извършваме цялоствен  анализ за съответствие с изискванията на действащите реулации;
  • Консултираме ви по Закона за защита на потребителите;
  • Изготвяме Политика за бисквитки, Общи условия, Политика за доставка и връщане,  Политика за личните дани/ GDPR и др. документи, свързани с Вашата дейност; 
  • Консултираме Ви по всички въпроси за  функциониране на дейността Ви в съответствие с изискванията на закона, вкл. и допълнителни доработки на Вашия нов или съществуващ сайт;
  • Осъществяваме процесуално представителство пред Комисията за защита на потребителите и съда при обжалване актове на компетентните регулатори.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор