Защитата на личните данни е  фокус в ерата на информацията

Мисията на адвокатите от „Тончева и партньори” е чрез нашите знания и опит да Ви съдействаме да приведете дейността си в съответствие с актуалните изисквания и добри практики в областта на защитата на личните данни. Екипът ни  може да извърши за Вас следните услуги:

  • Консултираме Ви относно изискванията на Регламент (ЕС) 679/2016 и Закона  за защита на личните данни; 
  • Анализираме състоянието на документацията, процесите и практиките във връзка с изискванията  на GDPR; 
  • Изготвяме  оценка на риска при обработване на лични данни и оценка на въздействието върху защитата на  данните; 
  • Съдействаме ви във всички етапи на процеса по въвеждане и спазване  на правила, политики и механизми за законосъобразно обработване на лични данни;
  • Изготвяме всички  документи, свързани с обработването на лични данни (политики за защита на личните данни, договори между администратори и обработващи лични данни, споразумения за прехвърляне на данни, формите за уведомление и даване на информирано съгласие,  вътрешна процедура в случай на нарушение на сигурността на данните и др.);
  • Представляваме ви при проверки от Комисията за защита на личните данни;
  • Обжалваме по съдебен ред актове на Комисията за установяване на нарушения и налагане на имуществени санкции.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор