Информационни и комуникационни технологии

Живеем във време на безпрецедентна трансформация. Настъпва нова ера, чието име е „дигитализация“.

Изключителната динамика в сферата на телекомуникациите, необходимостта от киберсигурност, всеобхватната дигитализация на икономиката и прилагането на изкуствен интелект във все повече сектори на индустрията създават редица регулаторни предизвикателства.

Ние, обаче, умеем да балансираме между правните ни познания и опит и предизвикателствата на новостите в сферата.

Комбинацията от практически опит, мултидисциплинарни знания и търговски умения е гаранция за безкомпромисното качество в правното обслужване на нашите клиенти.

  • Регулации в областта на телекомуникациите и медиите – представителство пред регулаторите;
  • Правни услуги на фиксирани и мобилни оператори, оператори на сателитни телекомуникации, оператори на инфраструктурни обекти, VoIP оператори, доставчици на интернет услуги, WiMAX оператори и международни оператори;
  • Консултации относно регулаторни, дружествени, данъчни и търговски въпроси, включително и изготвянето на пълен правен анализ на мрежи за електронни съобщения, както и относно изготвянето и договарянето на споразумения за неотменимо право на ползване;
  • Консултиране във всички етапи на изграждането на телекомуникационни мрежи, представителство на клиенти пред държавните регулаторни органи;
  • Административни процедури, получаване на всички необходими разрешения и лицензи (включително разрешения за строителство и лицензи за предлагането на услугата „линии под наем”);
  • Правно обслужване на доставчици на съобщителни услуги: по сложни регулаторни въпроси, изготвяне на търговски договори, договори за неотменимо право на ползване, споразумения за предоставяне на различни видове електронни съобщителни услуги, както и съответните условия за ползване;
  • Комплексни правни услуги за центрове за колокация, изготвянето на пълен комплект договори за услуги за колокация, придобиване на всички необходими разрешения от държавните власти;
  • Консултации на операторите на фиксирани гласови и интернет услуги.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор