Интелектуална собственост и авторско право

Иновациите са двигателя на бизнеса! Защитаваме вашите ценни нематериални активи.

„Тончева и партньори“ подпомага бизнеса на клиентите от различни индустрии в практически всички аспекти на работата на ИС както на местно, така и на европейско и международно ниво, пред Българското патентно ведомство, Европейското патентно ведомство и Службата за хармонизация на вътрешния пазар.

Ние предлагаме пълна услуга за IP практика, включително: IP консултиране, IP представителство и IP транзакции. Нашият екип е фокусиран върху предоставянето на висококачествени услуги, свързани с търговски марки, авторски права, патенти, географски указания (AOC), търговски тайни и други права на интелектуална собственост. Имаме опит в съдебни дела за интелектуална собственост за разрешаване на бизнес спорове относно нарушения на IP.
Независимо дали сте мултинационална корпорация или по-малка, но силно специализирана компания, ние действаме като бизнес партньор на нашите клиенти в разработването на индивидуални правни решения по спорни и неспорни въпроси.

Ние предлагаме съвети относно цифровото право на интелектуална собственост и в класическия офлайн сектор, както и за цялостна защита на вашето портфолио от права на интелектуална собственост:

 • Пълен правен анализ, проучване и регистрация на търговски марки, дизайни патенти, изобретения на национално, общностно (европейско) и международно ниво;
 • Защита на патенти, изобретения, търговски марки, дизайни и обекти на авторско право;
 • Представителство по интелектуална собственост;
 • Процесуална защита на национално, общностно и международно ниво-опозиции, жалби, възражения срещу опозиции, отмяна и заличаване на търговски марки;
 • Въпроси, свързани с домейн имена и конфликти между марки и домейни, марки и фирмени наименования;
 • Защитата на идеи, ноу-хау и търговски тайни, търговски марки, имена на домейни, собственост върху софтуер;
 • Нелоялна конкуренция;
 • Договори за лицензиране и прехвърляне на интелектуална собственост;
 • Правен анализ на интелектуалната собственост при придобиване на дружества и прехвърляне на обекти на интелектуална собственост и домейни;
 • ​Консултации относно аспекти на авторското право в трудови договори, договори за поръчка, лицензионни споразумения;
 • Авторски права – подготовка на всички видове договори за авторски и сродни на авторското права, отстъпване на права в производството на филмови продукции, ТВ сериали и формати, продуцентски продавания;
 • Съдебни спорове в областта на интелектуалната собственост;

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор