Конкурентно право и право на ЕС

Напредничавите умове не копират, те създават! Осмелете се да бъдете различни!

Всеки лидер в света на бизнеса умее да бъде пръв сред равни.

Изкуството да се владее един пазарен сектор, без да се нарушава лоялността в конкурентните отношение с останалите играчи на пазара, превръща една развиваща се компания във водеща в своята бизнес област.

Ние, от Адвокатско дружество „Тончева и партньори“ сме готови заедно да извървим стръмния път от създаването на една малка българска компания, до нейното израстване в конкурентен лидер на пазара.

Ние ще Ви подкрепим в избягването на нелоялната конкуренция, злоупотребата с господстващо и монополно положение на пазара, сключване на забранени споразумения и др. като едновременно с това ще бъдем Вашият най-верен партньор в достигането до върховете на Вашия бизнес.

Ние сме активно ангажирани със сливания, придобивания, съвместни предприятия, и корпоративно преструктуриране след последните промени в икономическия пейзаж:

  • Правни консултации и защита във връзка с уведомления относно контрол върху сливанията (включително в чуждестранни сливания, оказващи въздействие върху участниците на българския пазар), нелоялни търговски практики, злоупотреба с господстващо положение и картелни споразумения;
  • Правен анализ относно забранени споразумения, групови освобождавания, селективна дистрибуция и злоупотреба с господстващо положение;
  • Представителство при проверки на КЗК на място;
  • Консултации по въпросите на нелоялната конкуренция;
  • Представителство пред Комисия за защита на конкуренцията.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор