Медиацията е способ за постигане на изгодно решение за двете страни

Можете да се доверите безусловно на нашите  правоспособни медиатори, за да ви окажат съдействие за постигане на извънсъдебно споразумение при:

  • Търговски спорове;
  • Трудови спорове между работник/служител и работодател;
  • Спорове за нарушени права на интелектуална собственост;
  • Спорове във връзка с недвижими имоти; 
  • Семейни и наследствени спорове Други правни спорове между страните.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор