Правото е сигурен помощник на медицината

Адвокатско дружество „Тончева и партньори“ е вашият успешен избор на консултант за предоставяне на първокласни правни услуги в областта на медицинското право. Адвокатите ни имат богата практика в обслужването на медицински заведения, лаборатории, тъканни банки, центрове за асистирана репродукция:

  • Извършваме всички правни и фактически действия, необходими за регистрацията на съответното лечебно заведение;
  • Извършваме  процедурите на регулаторните режими за регистрация на  тъканни банки и центрове за асистирана репродукция; 
  • Изготвяме вътрешните актове за дейността на лечебното заведение /правилници, заповеди, протоколи, регламенти/, така че  да отговаря на всички законови изисквания за законосъобразно функциониране;
  • Осъществяваме представителство на лечебното заведение пред  Изпълнителна агенция „Медицински надзор“/ИАМН/, Регионална здравна инспекция /РЗИ/, Районна здравно-осигурителна каса /РЗОК/ при проверки за спазването на  медицинските стандарти и изискванията на специалните закони, както и по сигнали  на граждани и юридически лица;
  • Обжалваме наказателни постановления и принудителни административни мерки;

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор