Медицинско и фармацевтично право

Съвременната медицина и фармацефтика – деликатно равновесие на наука, технологии, хуманност и етика!

Екипът на Адвокатско дружество „Тончева и партньори“ има задълбочени познания и дългогодишен практически опит в областта на медицинското и фармацевтичното право.

Нашите адвокати защитават с еднаква целеустременост и в името на справедливостта, както нарушените права на пациента, така и на правата на медицинските специалисти в сферата на здравеопазването.

Ние предоставяме цялостно правно обслужване на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ както в сферата на медицинското право.

Ние сме Ваш неотлъчен партньор в дейността Ви като лекар или медицински специалист за защита на вашите права, както в отношенията Ви с лечебни заведения, така и в отношенията Ви с пациенти.

Консултираме всички въпроси, свързани с пускането на пазара и разрешаването на употреба на лекарствени продукти, хранителни добавки и козметични продукти, както и относно тяхното разпространение и утвърждаване на българския и на международния пазар.

Практиката на кантората е ориентирана към предоставяне на правно съдействие в следните области на медицинското и фармацевтично право:

 • Регистрация и цялостно правно обслужване на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ;
 • Изготвяне на вътрешните актове, регулиращи дейността на лечебното заведение;
 • Регистрация и цялостно правно обслужване на Тъканни банки, педставителство през МЗ и Агенция по трансплантации;
 • Регистрация и цялостно правно обслужване на Инвитро центрове;
 • Правно обслужване на компании по Фармаковиджилънс и Козметовижилънс;
 • Правно съдействие при проверка от Районна здравно-осигурителна каса /РЗОК/, ИА „Медицински одит“ /ИАМО/, Регионална здравна инспекция /РЗИ/ и др.;
 • Правни консултации и процесуално представителство на лечебни заведения, лекари и пациенти по дела за „лекарски грешки“;
 • Правни консултации при производство, внос, износ и търговия на пазара на лекарствени и козметични продукти и свързаните с това разрешителни и уведомителни административни режими;
 • Клинични изпитвания;
 • ​Правни услуги на търговци на едро и вериги от аптеки;
 • Консултации по всякакви регулаторни и дружествени въпроси, цени и реимбурсиране, спазване на регулаторните изисквания, производство, маркетинг, промотиране, реклама и дистрибуция, защита на правата на интелектуалната собственост, антитръст и конкурентни въпроси, трудовоправни въпроси;
 • Представителство пред местни регулаторни органи – Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, Комисията по прозрачност, Националната здравноосигурителна каса, Изпълнителната агенция по лекарствата и др., във връзка с утвърждаване на цени, реимбурсиране, въпроси, свързани с реклама и дарения;
 • Процесуално представителство в процедури по обжалване на актове на регулаторни органи, в производства пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно нелоялна конкуренция, злоупотреба с монополно положение, както и в процедури по застъпничество за конкуренция;
 • Консултиране на инвеститори в областта на здравеопазването на всички етапи от проекта–от наемането/ покупката на имоти до планиране, строителство, регулация, публично-частни партньорства, обществени поръчки, трудовоправни въпроси, търговски споразумения, защита на личните данни и правото на неприкосновеност.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор