Бизнесът е неизменно свързан с медиите, социалните платформи, връзките с обществеността, дигиталните агенции и рекламата.

Над 20 години нашият екип консултира успешно български и чуждестранни компании, опериращи в постоянно развиващите се медийна и развлекателна индустрии.

Предизвикателно е съчетанието между креативност и спазване на законите в областта на защитата на авторските права, защитата на потребителите и на конкуренцията.

Ние успяваме да изградим паралел между дългогодишните ни и ефективни отношения с водещи представители на медийната индустрия в България и в чужбина, и работата ни за усъвършенстването и юридическата акуратност на приложимата за развитието на този сектор законодателна рамка.

  • Договори и консултиране на всички видове носители на авторски и сродни права – продуценти, автори, сценаристи, режисьори, артист-изпълнители, радио- и телевизионни оператори и т.н.;
  • Защита интересите на продуценти – преговори по сключване на продуцентски договори за TV предавания, формати, производство на сериали и филмови продукции;
  • Представителство и защита на обекти на авторско право и сродни права- вреди, нарушени права, договори.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор