Качествени служители без граници

Адвокатите от „Тончева и партньори“ сме добре запознати с  процедурите по регистрация и получаване на разрешение от  граждани на трети държави за  работа в България както при релокация за постоянна работа в страната, така и при сезонна заетост в сектори като туризма. 

Ако сте работодател не се колебайте да потърсите нашите услуги, които включват:

  • Консултация относно условията за наемане на работа на граждани на трети държави ;
  • Изготвяме необходимия пакет от документи за регистрация в Агенция по заетостта на работници/служители;
  • Изготвяме всички необходими документи за издаване на разрешение от Дирекция „Миграция“ за наемане на работници/служители, граждани на трети държави; Представляваме Ви  пред Дирекция „Миграция“, Агенция по заетостта, ДАНС и др. компетентни държавни и общински органи до окончателното приключване на съответната процедура;

Съдействаме за получаване на виза „D“, единно разрешение за пребиваване и др.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор