Неправителствените организации са двигател на гражданското общество

Ние, в „Тончева и партньори“, вярваме в силата на гражданското общество и заради това сме доверен консултант на  редица неправителствени организации в различни сфери на обществения живот –  от асоциации на технологични компании до подкрепа за деца и хора с увреждания, образование, физическа култура, защита на околната среда и др.

Ние сме в готовност да Ви предоставим следните услуги:

  • Съдействаме ви да изберете подходящата правно-организационна форма на НПО за изпълнение на Вашите цели, изготвяме всички документи за учредяване на организацията и вписването й в регистъра на ЮЛНЦ;
  • Изготвяме необходимия пакет от документи за извършването на действията по управление на НПО;
  • Организираме и провеждаме общи събрания; 
  • Извършваме всички правни и фактически действия   в процедурите по преобразуване и ликвидация на НПО;
  • Предоставяме ви специализирани данъчни консултации;
  • Периодично ви информираме  за възможностите за финансиране на вашите проекти по действащите европейски програми;
  • Екипът ни има компетенциите да подготви Вашият успешен проект, както и да извърши всички действия по управление и отчитане на проекта до окончателното му изпълнение.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор