България – твоята дестинация на успеха

Не се колебайте да се доверите на нашия адвокатски екип да извършим всички необходими действия, за да получите съответния правен статут:

  • Подробно ще Ви запознаем и консултираме относно законовите изисквания преди да кандидатствате за получаване на статут за краткосрочно, дългосрочно, продължително или постоянно пребиваване в Република България;
  • Изготвяме необходимите документи за иницииране на желаната от вас процедура пред Министерството на вътрешните работи /МВР/;
  • Получавате индивидуална консултация относно вашите данъчни и осигурителни права и задължения в страната.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор