Инвестирай с поглед към бъдещето

Екипът на Адвокатско дружество „Тончева и партньори“ е вашият сигурен партньор в израстването на компанията ви като сертифициран инвеститор във висококонкурентен сектор. Нашите адвокати ще ви съдействат в процедурата за сертифициране на вашия инвеститорски проект пред Българската агенция за инвестиции /БАИ/като сме в готовност да ви консултираме относно:

  • Условията, на които следва да отговарят предвидените от вас инвестиции за получаване на сертификат за клас „А“ и клас “Б“;
  • Минималните прагове на инвестициите за получаване на сертификат „Инвеститор „Клас „А“ и сертификат „Инвеститор „Клас „Б“;
  • Предимства за инвеститорите, получили сертификат „Инвеститор „Клас „А“;
  • съответно  сертификат „Инвеститор „Клас „Б“;
  • Общите предимства за инвеститорите, получили сертификат „Инвеститор Клас „А“ и „Инвеститор Клас „Б“.
  • Подготвяме целия пакет от необходими документи, които се подават в БАИ 

Съдействаме ви във всички етапи на процедурата по сертифициране на вашия инвестиционен проект.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор