Инвестирай с поглед към бъдещето

Екипът на Адвокатско дружество „Тончева и партньори“ е вашият сигурен партньор в израстването на компанията ви като сертифициран инвеститор във висококонкурентен сектор. Нашите адвокати ще ви съдействат в процедурата за сертифициране на вашия инвеститорски проект пред Българската агенция за инвестиции /БАИ/като сме в готовност да ви консултираме относно:

Съдействаме ви във всички етапи на процедурата по сертифициране на вашия инвестиционен проект.

Услуги

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор

Go to Top