Сливания и придобивания

Единственото сигурно нещо е промяната. Време е за и визионери и смели лидери!

Нашата основна цел е да договаряме, структурираме и изпълняваме бизнес транзакциите на нашите клиенти по рентабилен начин, за да им помогнем да се справят с реалностите на технологичния свят.

Специален акцент в експертизата ни са сливания и придобивания, свързани с инвестиции от Венчър фондове, M&A корпоративна практика на „Тончева и партньори“ е фокусирана върху иновативни бизнес съвети, ориентирани към успешни резултати.

Нашият екип съчетава правни умения, креативност и практически бизнес опит, натрупан през годините на подкрепа на множество сложни и многоетапни сделки на пазара.

Нашата клиентска листа включва водещи бизнеси, както и стартиращи и развиващи се компании, работещи в различни индустриални сектори като телекомуникации и медии, ИТ, фармацевтика, възобновяема енергия, храни и напитки и дистрибуция, недвижими имоти и инфраструктура, и речен и морски транспорт.

Ние сме активно ангажирани със сливания, придобивания, съвместни предприятия, и корпоративно преструктуриране след последните промени в икономическия пейзаж:

 • Структуриране и финализиране на сделки;
 • Бизнес и финансово преструктуриране, реорганизиране и преобразуване;
 • Стратегически обединения и съвместни предприятия;
 • Права на акционерите, търговски споразумения и споразумения за неразкриване на конфиденциална информация;
 • Спорове между акционерите;
 • Сделки с акции, търгувани на фондовата борса;
 • Придобиване на дялови участия от Фондове;
 • Прехвърляне на активи и акции;
 • Данъчно структуриране и данъчно планиране;
 • Търговски договори;
 • Правни анализи, документи по сделката, регулаторни изисквания;
 • Първоначално проучване, водене на преговори, структуриране на сделки и Due Diligence, други форми на корпоративна или финансова реорганизация;
 • Споразумения за покупко-продажба и други транзакционни документи;
 • Представителство в процедури за одобрение на сливания.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор