Стартирай своя бизнес с доверен консултант

Адвокатско дружество „Тончева и партньори“ е вашият правилен избор за правен съветник, за да поставите успешно начало на собствена компания.

Ние сме Вашият доверен партньор за намиране на успешни решения като Ви предоставяме следните първокласни правни услуги:

 • Структурираме и учредяваме различни видове търговски дружества;
 • Изготвяме всички търговски договори за стартиране и финансиране на дейността Ви, както и на общи условия към тях; 
 • Консултираме Ви по всички регулаторни режими, данъчни въпроси и бизнес структуриране;
 • Извършваме пълен правен анализ, водим преговори, изготвяме правна документация;
 • Регистрираме Вашите търговски марки, дизайни, патенти, промишлени образци на национално, европейско и международно ниво;
 • Предоставяме ви правна помощ по въпроси, свързани с регистрацията на домейни, конфликти между търговски марки и домейни, търговски марки и фирмени наименования;
 • Осигуряваме защитата на идеи, ноу-хау и търговски тайни, търговски марки, имена на домейни, собственост върху софтуер;
 • Консултираме Ви относно социалното осигуряване на служителите;
 • Изготвяме индивидуални трудови договори с всички необходими клаузи;
 • Съвместно изготвяме данъчното планиране на Вашето търговско дружество;
 • Консултираме Ви по въпросите на корпоративното данъчно облагане;
 • Заедно определяме подходящия режим по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Осигуряваме ви счетоводно обслужване.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор