Заедно създаваме успеха!

Янита Тончева

Управляващ Съдружник

Борис Липчински

Съдружник

Катерина Бъчварова

Адвокат

Елизабет Декова

Адвокат

Елица Асенова

Адвокат

Мариана Петкова

Експерт Финансови, счетоводни и данъчни въпроси; Мениджър Подготовка и управление на проекти

Ренета Мехмедали

Стажант