Професионален опит

Адв. Асенова притежава експертиза в изготвяне на правни проучвания и анализи (due diligence) в сферата на строителството, финансите, търговското право.  Правен консултант на „Бейкър, Тили и Клиту“  в областта на бизнес инвестиционни проекти, сделки с недвижими имоти, данъчни консултации и избягване на двойното данъчно облагане, PCT, електронни пари, платформи за електронна търговия и предплатени услуги. Данъчни и финансови консултации за Уинслоу Груп по проект Winslow Gardens. Регистрации на медицински центрове, документации по ЗОП, подготовка проект на доклади за финансови корекции на бенефициенти по ОП „Регионално развитие“, по възлагане от Адвокатско дружество „Тончева и партньори“. Правно обслужване на крупни инвестиционни проекти в областта на производството и търговията с електрическа енергия. Процесуално представителство на ЗД „Евроинс“ АД по граждански дела, свързани със застрахователни претенции.

2006 г. – 2008 г. – Младши адвокат в Евролекс България ООД – Юрист

2009 г. – Адвокат в Бейкър, Тили и Клиту (международна компания по счетоводство и одит)

2010 г. – Адвокат в Уинслоу Груп (Група RREEF и Deutche Bank)

2011 г. – Адвокат в Божинов & Божинов ЕООД, Бюро патенти и търговски марки

от 2012 г. до 2017 г., от 2020 г. – до настоящия момент – Адвокат в Адвокатско дружество „Тончева и партньори“

2018 г. – Адвокат в Адвокатско дружество „Кинкин и партньори“

2019 г. – Юрисконсулт в ЗД „Евроинс“ АД, част от EUROHOLD Group

2020 г. – до настоящия момент – Адвокат в Intelligentoffice, UK

Правоспособност

Адвокат, Софийска адвокатска колегия, 2006 г.

Образование

Магистър по „Право“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 2006 г.

Американско бизнес право, Университет Корнел, Канзас, САЩ, (2004 г.)

Следдипломна квалификация – Международна търговия, УНСС, (2006 г.)

Курс по Европейско право, Париж, Франция, (2007 г.)

Медийно и Технологично право, Кing’s College of London, UK, (2007 г.)

Арбитражно право, Oxford University, UK, (2008 г.)

Специализация по Международно търговско право, Университет на Есекс, UK, (2008 г.)

Право на Интелектуалната собственост, Кing’s College of London, UK, (2009 г.)

Преговори и медиация; лобизъм и аргументативни практики – специализация в Страсбург, Франция, (2010 г.)

Адв. Асенова е консултирала международни компании като „Бейкър – Тили – Клиту“, „Уинслоу Груп“, „Intelligentoffice“ и редица български, като ЗД „Евроинс“ АД и много други.

Новини