Професионален опит

Адв. Бъчварова консултира и представлява български и чуждестранни компании по въпроси, свързани с корпоративно и търговско право, спазване на правилата за лоялна конкуренция и контрол на концентрациите.

Изготвя и договаря условията на договори за цялостната реализация на филмови и телевизионни продукции.

Консултира представители на музикалния бизнес, издатели, рекламни агенции и агенции за връзки с обществеността по въпроси в областта на медийното право и комуникационните технологии, правото на интелектуална собственост, авторското право и сродните му права.

Адв. Бъчварова оказва цялостно правно съдействие на български и чуждестранни инвеститори при придобиване и разпореждане с недвижими имоти, учредяване на ограничени вещни права, териториално устройство и строителство.

Професионалните интереси на адв. Бъчварова са фокусирани върху процесуалното представителство и защитата на интелектуална собственост.

2017 г.- 2019 г. – Юрисконсулт в „ОББ Интерлийз“ ЕАД

2019 г. – Експерт юрист във Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“

2020 г. – Адв. Катерина Бъчварова е адвокат в Адвокатско дружество „Тончева и партньори“

Правоспособност

Адвокат, Софийска адвокатска колегия, 2020 г.

Образование

Магистър по „Право“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 2016 г.

Адв. Бъчварова консултира търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел, сред които: „Еф Джи Филмуоркс“ ЕООД, „Дриймърс Ентъртейнмънт“ ЕООД, „М Джи Дистрибюшън“ ЕООД, сдружение „Национален борд по туризъм“ и др.

Новини