Професионален опит

Адв. Янита Тончева е правен консултант на множество български и международни клиенти, като:

 • Световната банка – клон София;
 • Представителството на Международния валутен фонд в Република България по проекти, свързани със социалното и здравно осигуряване в Република България;
 • Уницеф – клон България, Столична община по промени в договора за концесия със Софийска вода;
 • МРРБ-(последващ контрол на тръжната документация на общините-бенефициенти по ОП „Регионално развитие“, Подготовка на проект за доклади за финансови корекции по ОП „Региони в растеж“);
 • Съюза на българските художници;
 • Национален борд по туризъм;
 • Несъстоятелност на Капиталбанк АД;
 • Първата продажба на Мобилтел АД;
 • Уърлпул България ЕООД;
 • Австрийски авиолинии;
 • Глобал Вижън ООД (ТВ формат „Господари на ефира“);
 • Междинна станция ООД (ТВ формат Мюзик Айдъл);
 • МВМ Интернешънъл ООД (ТВ сериалите „Забранена любов“, „Скъпи наследници“);
 • Ръководител екип по изготвяне на концесионни анализи, обосновка и документация за предоставяне на концесии от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
 • Столична община;
 • Община Правец;
 • Опит с клиенти на АФА ООД – Монетен двор ООД*;
 • Бутилиращи компании на Кока Кола;
 • Бош-България ЕООД;
 • Мото Пфое ЕООД;
 • Балкан Стар (представителство на Мерцедес за България) и др.

Адв. Тончева е ръководител на екипи за подготовка и управление на 20 проекта по оперативни програми на 10 общини и висши учебни заведения, както и проект за изготвяне на областната стратегия на Софийска област за развитие и общинските планове за развитие на 21 общини.

Правоспособност

Адвокат, Софийска адвокатска колегия, (1993 г.)

Медиатор, (2018 г.)

Представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Р. България, (2019 г.)

Арбитър в Търговския арбитражен съд при Националната юридическа фондация, (1998 г.)

Образование

Магистър по „Право“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Юридически факултет, 1991 г.

Придобита професионална квалификация „Правна и съдебна система на ЕС“, Университет Нанси 2 -Френска република

Адв. Янита Тончева е учредител и управляващ съдружник на „Модус консулт“ ООД от 1995 г. и едноличен собствени на дружеството от 1999 г. до настоящия момент. През 2007 г. адв. Тончева учредява Адвокатско дружество „Тончева и партньори“ (правоприемник на правната експертиза на „Модус консулт“ ООД).

Председател на УС на:
 • Фондация „Институт за устойчиво развитие на правото“
 • Фондация „За правата и развитието на децата“

В периода между 2014 г. и 2017 г. адв. Тончева е съветник в Комисията по култура и медии в 43-то Народно събрание.

Член на Управителния съвет на:
 • Българско Сдружение на Българска ИДЛО Алумни Асоциация (2010)

 • Сдружение “Българска Тренировъчна Централа” (2004)

 • Фондация за децата в риск по света (2021)

 • Национален Борд по туризъм – член на Контролния съвет
Членства

Международната организация на адвокатите ABA
Клуб на жените предприемачи и мениджъри в България
Учредител Българска Асоциация по Водоснабдяване и Канализация
Дамски бизнес форум