Трудово и осигурително право и Миграционни въпроси

Бъдещето е на експоненциалните компании, в които мениджмънтът цени работата и идеите и екипите си и дават простор за предприемчивостта им.печелят от приноса и предприемчивостта им.

Трудовите правоотношения често се оказват минни полета, върху които стъпват както работодателите, така и техните работници или служители.

Консултантите на Адвокатско дружество „Тончева и партньори“ са насреща, за да окажат съдействие за постигане на взаимноизгодно разрешаване на трудов спор или за да защитят правата ви във всички етапи на едно съдебно производство.

Нашият екип осъществява доказано професионално консултиране и изготвяне на всякакъв вид документи и правни становища, свързани с реализацията на трудовото правоотношение.

Цялостна защита на интересите на корпоративни клиенти – работодатели от различен мащаб:

 • Разрешаване на трудовоправни въпроси;
 • Социално осигуряване на служителите;
 • Изготвяне на колективни и индивидуални трудови договори с всички необходими клаузи, в т.ч. клаузи за неизвършване на конкурентна дейност, неразкриване на информация, защита на интелектуална собственост, търговски тайни и други специфични аспекти на отношенията работодател- служител;
 • Процесуално представителство;
 • Изготвяне на организационни диаграми и схеми;
 • Консултации при промени в законодателството, което урежда социално-осигурителните отношения;
 • Синя карта за работа в България;
 • Наемането на работа на чуждестранни граждани в български дружества;
 • Работа на чуждестранни служители в български филиали на международни дружества или на техни партньори;
 • ​Визи за чужди граждани и уреждане на правния им статут в България за определени периоди от време;
 • Консултации относно трудови договори, процедури по уволняване и освобождаване на служители;
 • Консултации относно трудови договори, процедури по уволняване и освобождаване на служители;
 • Обжалване на наказателни постановления на „Главна инспекция по труда”.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор