Всеки потребител е различен, но винаги е прав

Адвокатско дружество „Тончева и партньори“ предлага първокласни правни услуги и съдействие на потребителите, свързани със защита на потребителските им права и интереси:

  • Изготвяме и предявяваме жалби пред Комисията за защита на потребителите за установяване на нелоялни търговски практики;
  • Съдействаме ви за сключването на договори от разстояние;
  • Осъществяваме процесуално представителство по съдебни дела, свързани с претенции относно неравноправни клаузи в договори;
  • Съдействаме ви при отказана рекламация на дефектна стока или некачествена услуга;
  • Консултираме Ви и изготвяме Общите условия на търговци и ги представляваме както пред Комисия за защита на потребителите, така и пред компетентните български съдилища по казуси, свързани с потребителски спорове.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор