Защита на данни и киберсигурност

Модерното управление в съвремемнния бизнес свят е управление на данни.

Нашият екип има богат опит с регулациите в тази сфера, включително с трансгранични въпроси, обхващащи пълния спектър от правни услуги.
Ние ще ви консултираме как да съвместявате свободния поток от информация и необходимостта да бъдете отворени към света с търсенето да защитите данните си и да защитите поверителността на служителите и клиентите си.

Нашият екип е запознат с европейското законодателство за защита на данните и сме в готовност да ви помогнем в случай на нарушения на данните и действия на хакери.

Можем да ви посъветваме относно ежедневната работа проблеми със защита на данните и тяхното управление – от данните на персонала и медицинските досиета на пациенти, до ограниченията относно изискванията за аутсорсинг и запазване на записи, до справяне с течове на данни или кибератаки.

Ефикасен начин за гарантиране на съответствие с разпоредбите за защита на данните и за изграждане на доверие на клиентите чрез прозрачност е да сертифицирате вашите ИТ продукти или базирани на ИТ услуги чрез Европейския печат за поверителност (EuroPriSe). Нашите правни и технически експерти могат да извършат необходимата оценка за вашия сертификат.

Ние сме активно ангажирани със сливания, придобивания, съвместни предприятия, и корпоративно преструктуриране след последните промени в икономическия пейзаж:

 • Преглед на специфичните бизнес процеси и изготвяне на цялостен пакет документи за защита на личните данни за търговски дружества в широк кръг от индустрии – туризъм, фармация, медицински практики, IT, електронна търговия и т.н;
 • Съгласия, споразумения за обработване на лични данни и други приложими документи;
 • Оценка на въздействието върху защитата на личните данни;
 • Инвентаризация на процесите по обработване на лични данни (data mapping);
 • Анализ и изготвяне на доклад за степен на съответствие с GDPR (Gap analysis);
 • Общи условия за интернет сайтове и електронни магазини;
 • Клаузи в търговски и трудови договори за защита и обработване на личните данни;
 • Документи и защита при прехвърляне на лични данни на трети страни;
 • Документи за обработване на лични данни за маркетингови цели;
 • Регистрация на администратори на лични данни;​
 • Предоставяме цялостна услуга като отговорно лице;
 • Правно съдействие при нарушения на сигурността на данните и известия за нарушения в сигурността;
 • Представителство пред българската Комисия за защита на личните данни;
 • Изготвяне на правила и процедура за борбата с изпирането на пари и документация “Опознай своя клиент”, които са в съответствие с изискванията на закона, но няма да създадат административна тежест по прилагането им;
 • Определяне на действителните собственици на компанията и подаване на информацията към регистрите.

КЛИЕНТИТЕ ЗА НАС

„За мен, за моите партньори и колеги едно нещо остава вярно винаги за АД „Тончева и партньори” – чувството на сигурност, спокойствие, че сме на правилно място и ще получим правилните съвети.”

Национален борд по туризъм

Д-р Полина Карастоянова, Изп. директор

„АД „Тончева и партньори” притежават необходимата експертиза, покриваща всички нужди.”

Сдружение АИБЕСТ

Нора Ишкова Изп. директор

„Впечатли ме дълбочината на правното изследване и сравнителния анализ, който те направиха между българското законодателство и Европейската рамка за образование и грижи в ранна детска възраст.”

Фондация за деца в риск по света

Росица Богалинска-Петрова Изп. директор